Aangifte winst uit onderneming zakelijk

  • Jaarlijks verzorgen van de aangifte winst uit onderneming op basis van de jaarrekening.


Aangifte inkomstenbelasting particulieren

  • Verzorgen van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.
  • Bij eventuele aftrekposten voor hypotheekrente of heffingskortingen opstellen van de voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting 
  • Het verzorgen van de berekening en aanvraag van de zorgtoeslag en of kinderaftrek. 
  • Werkwijze, door het invullen van het invul formulier belastingaangifte verstrekt u de benodigde informatie. Het formulier ( Wordbestand) kunt u mailen of stuurt u naar het correspondentieadres. Tevens zorgt u ervoor dat een kopie van de aanslag IB van het vorige jaar in ons bezit komt. Na het opstellen van de aangifte IB krijgt u een kopie van het aangifteformulier. Deze kan ofwel telefonisch of mondeling worden toegelicht. Na onderlinge afstemming zal de aangifte digitaal worden verzonden naar de Belastingdienst. 
  • Tarieven, door de opzet en deeltijdformule van het kantoor kunnen de diensten voor een aantrekkelijk tarief worden aangeboden. 
invul_formulier_basisgegevens_belastingaangifte.doc
File Size: 56 kb
File Type: doc
Download File

Copyright (C) JDH administratie