Rapportages

  • Maandelijkse informatieverstrekking over balanspositie en V&W rekening 
  • Maandelijkse inzicht in de openstaande vorderingen debiteuren 
  • Jaarlijks opstellen van de jaarrekening 
Copyright (C) JDH administratie